\ Dilek Telci
dt

Dilek Telci

Prof. Dr.

2592

 

LABORATUVAR ARAŞTIRMA - PROJE
 
 • Kanser oluşumu ve metastazında moleküler mekanizmalar
 • Endometrial kök hücreler ve kısırlık
 • Hücre sinyalleşmesi
 • Yara iyileşmesi, hücre dışı matris oluşumu ve fibroz
  Projelerde Yaptığı Görevler  
 • T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ALTYAPISI Projesi “Hücresel Tedaviler Ve Gen Tedavileri Araştırma, Geliştirme Uygulama Merkezi”, Araştırıcı, 12.12.2016-12.12.2019.
 • TÜBİTAK 1003 Projesi “Prostat ve Meme Kanseri Teşhis ve Tedavisinde Kullanılacak Poli(2-etil-2-oksazolin) (PEtOx) Esaslı Çok İşlevsel Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi” (213M726), Paket Yürütücüsü, 15.07. 2014-15.01.2018.
 • TÜBİTAK 1001 Projesi 114S332 numaralı "Abt-737 ve Rad-001 (Everolimus) İlaç Kombinasyonunun Böbrek Kanseri Üzerinde Kemoteropatik Özelliğinin Renca Hücre Modeli ile Balb-C Fareleri Üzerinde İncelenmesi”. Proje Yürütücüsü, 15.10. 2014-15.10.2017.
 • Marie-Curie Action FP-7 People-2011 ITN “Transglutaminase in disease; a novel therapeutic target?”, çalışma paketi yürütücüsü, 1.11.2011-1.11.2015.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN TEZ) “Sivrisinek Mücadelesinde Yeni Mikrobiyal Formülasyonlarin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Üretimi” (00590.STZ.2010-1), yardımcı araştırıcı, 01.03.2011-30.08.2013.
 • TÜBİTAK 1001 PROJESİ “Halk arasında romatizma tedavisinde kullanılan Sambucus nigra, Sambucus ebulus ve Cistus laurifolius yapraklarının bazı enflamasyon parametreleri ve NF-κB sinyal yolağı üzerindeki in vitro etkilerinin araştırılması” (110S197), yardımcı araştırıcı, 15.10.2010-15.10.2012.
 • TÜBİTAK 1002 PROJESİ “Doku transglutaminaz ve sekretuar fosfolipaz A2 etkileşiminin aterosklerotik lezyon oluşumundaki önemi”(109S293), Proje Yürütücüsü, 01.05.2010-01.05-2011.
 • TÜBİTAK KARİYER PROJESİ “Doku transglutaminaz güdümlü integrin trafiğinin böbrek kanseri metastazındaki rolü” (106S431), Proje Yürütücüsü, 15.03.2010-15.03.2012.
 • TÜBİTAK 1001 PROJESİ “Nitrik oksit uyarımlı doku transglutaminaz ve TGFb-1 etkileşimi; fibrojenez ve/veya yara iyileşmesi moleküler mekanizması” (104S606), Proje Yürütücüsü, 01.07.2005-01.01.2008
 

SEÇİLMİŞ YAYINLAR VE AKTİVİTELER

  Yayınlar
 1. Dogan, S.Demirci, N.B.Türkmen, A.B.Caglayan, S.Aydın, D.Telci, E.Kılıc, K.Sahin, C.Orhan, M.Tuzcu, A.I.Ekici, F.Sahin. “Schiff base-poloxamer P85 combination prevents prostate cancer progression in C57/Bl6 mice”. Prostate., 76(15):1454-63, 2016.
 2. Demirci, A.Dogan, N.B.Türkmen, D.Telci, A.A.Rizvanov, F. Şahin. “Schiff base-Poloxamer P85 combination demonstrates chemotherapeutic effect on prostate cancer cells in vitro.” Biomed Pharmacother., 86:492-501, 2017.
 3. Kocak, S.Canikyan, M.Batukan, R.Attar, F.Sahin, D.Telci. “Comparison of enzymatic and non-enzymatic isolation methods for endometrial stem cells.” Turk J Biol., 40 (5): 1081-1089, 2016.
 4. Doğan, D.Telci, Prostat Kanseri Kök Hücresi, Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi; 10(2):77-81, 2017.
 5. Demirci, A. Doğan, N.Başak Türkmen, D. Telci, A.B. Çağlayan, M.Ç. Beker, E.Kiliç, F.Özkan, B.Dede, F.Şahin. "Poloxamer P85 increases anticancer activity of Schiff base against prostate cancer in vitro and in vivo." Anticancer Drugs, 28(8):869-879, 2017.
 6. İ.A.Balkan, A.Z. İlter Akülke, Y.Bağatur, Telci, A.C.Gören, H.Kırmızıbekmez, E.Yesilada. "Sambulin A and B, non-glycosidic iridoids from Sambucus ebulus, exert significant in vitro anti-inflammatory activity in LPS-induced RAW 264.7 macrophages via inhibition of MAPKs's phosphorylation." J Ethnopharmacol., 206:347-352, 2017.
 7. Bagatur, A.Z. Ilter Akulke, A.Bihorac, M.Erdem, D.Telci. “Tissue Transglutaminase expression is necessary for adhesion, metastatic potential and cancer stemness of renal cell carcinoma.” Cell Adh Migr. 12(2):138-151, 2018.
 8. Doğan, S.Demirci, D.Telci, S.Canikyan, M.Kongur, B.Dede, F.Şahin. “Anticancer activity of Schiff base-Poloxamer P85 combination against kidney cancer.” Int Urol Nephrol., 50(2):247-255, 2018.
 9. Gulyuz, U.U. Ozkose, P.Kocak, D.Telci, O. Yilmaz, M.A. Tasdelen. “In-vitro cytotoxic activities of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-based amphiphilic block copolymers prepared by CuAAC click chemistry.” Express Polymer Letters, 12 (2): 146-158, 2018.
 10. Demirci, A.Dogan, N.Basak, D.Telci, B.Dede, C. Orhan C, M.Tuzcu, K.Sahin, F.Sahin, N.Şahin, İ.H.Özercan, Şahin F “A Schiff base derivative for effective treatment of diethylnitrosamine-induced liver cancer in vivo.” Anticancer Drugs., 26(5): 555-64, 2015.
 11. Telci, A.U.Dogan, E.Ozbek, E.C.Polat, A.Simsek, S.S.Cakir, H.O.Yeloglu, F.Sahin, "KLOTHO Gene Polymorphism of G395A Is Associated with Kidney Stones", American Journal of Nephrology, 33(4):337-43, 2011.
 12. Aysan, F.Sahin, D.Telci, M.E. Yalvac, S.H.Emre, C.Karaca, M.Muslumanoglu “Body weight reducing effect of oral boric acid intake” Int J Med Sci., 8(8):653-8, 2011.
 13. Tanriverdi, D.Telci, M.Aydin, I.D.Ekici ID, C. Miroglu C, K.Sarıca “Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of verapamil and vitamin E on apoptotic changes with an emphasis on renal papilla in rat model.” Urol Res.(ISI), 40(1):17-25, 2012.
 14. Sarıca, H.Aydin, F.Yencilek, D.Telci, B.Yilmaz “Human umbilical vein endothelial cells accelerate oxalate-induced apoptosis of human renal proximal tubule epithelial cells in co-culture system which is prevented by pyrrolidine dithiocarbamate. ” Urol Res. 40(5):461-6, 2012.
 15. Erdem, S. Erdem, O.Sanli, H. Sak, I. Kilicaslan, F. Sahin, D.Telci “Up-regulation of TGM2 with ITGB1 and SDC4 is important in the development and metastasis of renal cell carcinoma.” Urol Oncol., 32(1):25.e13-20, 2013.
 16. Aysan, O.F. Bayrak, E. Aydemir, D. Telci, F. Sahin, C. Yardimci, M. Muslumanoglu. “Cancer Preventive Effects of Whole Cell Type Immunization against Mice Ehrlich Tumors.” Asian. Pac. J. Cancer. Prev., 14(6):3515-9, 2013.
 17. Aysan, F. Sahin, D. Telci, M. Erdem, M. Muslumanoglu, E. Yardımcı, H. Bektasoglu “Mechanism of body weight reducing effect of oral boric Acid intake.” Int J Endocrinol., 2013:91465; 2013.
 18. Dogan, N.Basak , S.Demirci, D.Telci, B.Dede, M.Tuzcu, I.H. Ozercan, K.Sahin, F.Sahin “A novel Schiff base derivative for effective treatment of azoxymethane induced colon cancer.”, Int. J Pharm. Sci. and Res., 5(8): 3544-3550, 2014.
 19. Erdem, G.Yegen, D.Telci, I.Yildiz, T.Tefik, H.Issever, I.Kilicaslan, O.Sanli, “The increased transglutaminase 2 expression levels during initial tumorigenesis predict increased risk of metastasis and decreased disease-free and cancer-specific survivals in renal cell carcinoma.” World J Urol., 33 (10), 1553-1560, 2015.
 20. Wang, D.Telci, M.Griffin, "Importance of syndecan-4 and syndecan-2 in osteoblast cell adhesion and survival mediated by a tissue transglutaminase-fibronectin complex", Experimental Cell Research, 317(3):367-81, 2011.
 21. Telci, Z.Wang, X.Li, E.A.Verderio, M.J.Humphries, M.Baccarini, H.Basaga, M.Griffin, "Fibronectin-TG2 matrix rescues RGD-impaired cell adhesion through Syndecan-4 and β1 Integrin co-signaling", The Journal of Biological Chemistry, 283(30):20937-47, 2008.
 22. D.Arısan, O.Kutuk, T.Tezil, C.Bodur, D.Telci, H.Basaga, "Small inhibitor of Bcl-2, HA14-1, selectively enhanced the apoptotic effect of cisplatin by modulating Bcl-2 family members in MDA-MB-231 breast cancer cells", Breast Cancer Research and Treatment, 119(2):271-81, 2010.
 23. Telci, R.J.Collighan, H.Basaga, M.Griffin M, "Increased TG2 expression can result in induction of transforming growth factor beta1, causing increased synthesis and deposition of matrix proteins, which can be regulated by nitric oxide", The Journal of Biological Chemistry, 284(43):29547-58, 2009.
 24. Wang Z., R.J.Collighan, S.R.Gross S.R., E.H.Danen, G.Orend, D.Telci, M.Griffin, "RGD-independent Cell Adhesion via a Tissue Transglutaminase-Fibronectin Matrix Promotes Fibronectin Fibril Deposition and Requires Syndecan-4/2 and alpha 5 beta 1 Integrin Co-signalin", The Journal of Biological Chemistry, 285(51):40212-29, 2010.
 25. Telci, M.Griffin M, "Tissue transglutaminase (TG2)-a wound response enzyme", Frontiers in Bioscience, 11:867-82, 2006.
 26. A.Verderio, D.Telci, A.Okoye, G.Melino, M.Griffin, "A novel RGD-independent cell adhesion pathway mediated by fibronectin-bound tissue transglutaminase rescues cells from anoikis", The Journal of Biochemistry, 278(43):42604-14, 2003.
  Kitap Bölümleri:
 1. Şahin, D.Telci, Kitap İsmi: Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları, Bölüm İsmi: Modern Biyoteknoloji Ürünlerinin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri, sayfa: 535-548, Kayseri Türkiye, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2017.
 2. Telci, Y.Özlük, Ö.Şanlı, Editör: A.Yıldırım, Kitap İsmi: Böbrek Tümörlerinde Genetik ve Histopatoloji Konularının Güncellenmesi, Bölüm İsmi: Böbrek Tümörlerinde Genetik ve Histopatoloji Konularının Güncellemesi, sayfa:1-13, İstanbul, Türkiye, TÜD/TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYINI NO:4, 2016.
 3. Telci, A.Z.İlter, M. Erdem, Editör K.Turksen, Kitap İsmi: Stem Cells: Current Challenges and New Directions, Kitap Bölümü: Stem Cells in Wound Healing, 175-197pp., Humana Press, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2013.
 4. Şahin, D.Telci, Kitap İsmi: Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları, Bölüm İsmi: Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar), sayfa:143-153, Kayseri Türkiye, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2010.
 5. Telci, A.Özalpan, N.Palavan Ünsal, Kitap İsmi: Genomik Uygulamalar, Bölüm İsmi: Mikro array analizleri, 27-37 pp., İstanbul, Türkiye, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2008.
Diğer Bilimsel Faaliyetler:
 • Telci, Molecular Pathways in RCC, B2B Renal Cancer meeting, Société Internationale d’Urologie, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, June 28, 2016, Tbilisi, Georgia (Konuşmacı). Recipient of “Best Science Award”.
 • Telci, Bilim ve Akademi Dünyasının Lider ve Girişimci Kadınları, women's entrepreneurship day, WED TURKEY, 19 Kasım 2016 (Konuşmacı).
 • Telci, Prostate Cancer Stem Cell, B2B–Prostate Cancer meeting, Société Internationale d’Urologie, İstanbul Medipol University September 3, 2016, Istanbul (Konuşmacı).
 • Telci, Ne yediğimi Biliyorum, 8. Ataşehir Bilim Şenliği, Ataşehir Belediyesi, 25 Mayıs 2013 (Konuşmacı).
 • Telci, Böbrek kanserinde genetik mekanizmalar, BÖBREK TÜMÖRÜ GÜNCELLEME KURSU, Türk Üroloji Derneği, 28 Kasım, 2015 (Konuşmacı).
 • Kök Hücre ve Gen Terapi Sempozyumu, 25-28 Kasım 2013, Yeditepe Üniversitesi, Organizasyon Komite üyesi.
 • International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies. Turkey, 2015, Organizasyon Komite üyesi.
 
DERSLER
Ders kodu Dersin adı
GBE 302 Biyokimya II
GBE 414 Kanser Biyolojisi
GBE 404 Moleküler Biyoloji II
BTEC 514 Kanser Genetiği
BTEC 618 İleri Kanser Genetiği
     

Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü,
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0619 dileks@yeditepe.edu.tr