Ar-Ge ve Analiz

http://yubal.yeditepe.edu.tr/

headlogo
FAALİYET ALANI

       Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezi 31.12.2009 tarihli Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik alt yapısıyla fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik etkinlik, potens, toksikoloji, irritasyon, anti-viral, rodentsitlerin biyolojik etkinlikleri ile kısa, uzun ve ambalajı açılmış ürün stabilite testleri gibi ruhsata esas talep edilen tüm testleri 03.10.2009 tarihi itibarıyla yapmaya yetkilendirilen ve bu alanda geniş çapta hizmet veren kurumların başında gelmektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’na ön başvurusunu tamamlayan firmalar elektronik ortamda kurumumuza başvurularını yapmaktadırlar. Daha sonra bu başvurular ürün tipi ve talep edilen analizlere göre değerlendirilerek mühürlü numune miktar ve gerekli belgeler bilgilerini içeren teklif firmaya iletilmektedir. Firma tarafından teklif kabul edildiği takdirde, ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden bir üst yazı ve tutanak ile birlikte mühürlü olarak gönderilen numuneler bölümümüz Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezi Numune Kabul Birimi tarafından imza karşılığında teslim alınmaktadır. Teslim alınan numuneler talep edilen testlere göre ilgili laboratuvarlara sevk edilmek üzere ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün üst yazı sayısı ve tarihi ile kaydedilerek depolanır. Analiz zamanı gelen numuneler ilgili laboratuvara orijinal ambalajında sevk edilir. Mevzuata uygun şekilde ulusal ve uluslararası test metotlarına bağlı olarak analiz edilir. Sonuçlar, konusunda uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir. Mevzuat limiti çerçevesinde uygun çıkan sonuçlar raporlama sürecine alınır ve üç nüsha halinde raporlanır. Raporlardan biri ilgili firmaya, biri THSK’ya biri de arşivlenmek üzere bölümümüzde kayıt altına alınır.

Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezimiz 2009 yılından günümüze donanımlı altyapısı ve uzman personeli ile yaklaşık 750 farklı ürünün ruhsatlandırma aşamasında talep edilen testleri başarı ile tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarlarımız uygun donanımlı, profesyonel kadrosu ve yönetim sistemi ile kaliteli ve müşteri memnuniyetini gözeten Ar-Ge ve Analiz hizmetleri vermektedir. Analizlerimizde hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermek için ulusal/uluslar arası valide edilmiş metotlar kullanılmaktadır.

 Gerçekleştirilen Analizler

==================================================================

 

http://yuagam.yeditepe.edu.tr/

yuagam1

 

 

 

 

BİRİMLER

T.C. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Yeditepe Üniversitesi Ar&Ge ve Analiz
Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM), birden fazla laboratuvarın bir araya gelmesi ile kurulan
bir laboratuvarlar merkezidir.

Bunlar,
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı YÜ-AGAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Fiziksel Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarı

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı YÜ-AGAM Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları
Toprak Analiz Laboratuvarı
Gübre Analiz Laboratuvarı
Bitki Analiz Laboratuvarı
Su Analiz Laboratuvarı

• Kozmetik ve Biyosidal Analiz Laboratuvarı
• Ar&Ge Laboratuvarı
• Mikroskop Laboratuvarı
• XRD Laboratuvarı

Laboratuvarlar kompleksi olarak kurulan YÜ-AGAM, en son teknoloji ile geliştirilmiş cihaz
ve ekipmanlar ile donatılmıştır. Konusunda uzman personeli ve köklü bir eğitim kurumu
olmanın vermiş olduğu tecrübe ile kendisini sürekli geliştiren, doğru, güvenilir, yenilikçi ve
çözüm odaklı bir bilim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

YÜ-AGAM; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ve TS EN ISO / IEC 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyonu standardı çerçevesinde,

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aracılığı ile resmi olarak gelen ithalat, ihracat ürünleri
• Gıda ve Gıda Katkı Üreticileri
• Gıda Perakendecileri
• Gıda İthalat ve İhracatçıları
• Hızlı Tüketim Sektörü
• Alışveriş Merkezleri
• Toplu Yemek Üreticileri
• Otel ve Konaklama Tesisleri
• Eğitim Kurumları
• Spor Salonları
• Kozmetik Üreticileri
• İlaç Üreticileri
• Veteriner İlaç Üreticileri
• Tarım Firmaları
• Yem Üreticileri
• Biyosidal Ürün Üreticileri

Gibi daha sayamadığımız birçok değerli kuruluşun, marka değerini korumak ve kalite politikalarını oluşturmak amacı ile yapmış olduğu çalışmalara yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

 

Geleceğin Mükemmeliyet Merkezi olan laboratuvarlarımız:
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak
• TS EN ISO / IEC 17025 uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı çerçevesinde
• Güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ile
• Talep ve ihtiyaçlara yönelik
• Müşteri memnuniyeti desteği ile
• Gizlilik esaslarına uygun
• Uzman, donanımlı personeli ile
• Son teknoloji ile donatılmış geniş ekipman kapasitesi ile
• Doğru
• Güvenilir
• Hızlı

olarak siz değerli çalışma ortaklarımızın, AR-GE ve kalite çalışmalarınızdaki analiz ihtiyaçlarınızı karşılamak amacı ile hizmet vermektedir.
Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak
amacı ile laboratuvarlarımız, %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve
karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmakta ve denetlenmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİ;

KOSGEB işletmelerin test, analiz ve kalibrasyon ihtiyaçlarında destek sağlamaktadır. İşletmeler üye değillerse KOSGEB’e öncelikle üye olması gerekmektedir. KOSGEB’e üye olan
uygun işletmeler, KOSGEB’in merkezlerine başvurarak test, analiz ve kalibrasyon ihtiyaçları
için destek başvurusu yapabilirler.
YÜ-AGAM bünyesinde yaptıracağınız analizler için gerekli koşulları sağladığınız takdirde
KOSGEB’den destek alabilirsiniz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Merkez laboratuvarlar’ın tüm birimleri TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar kalite yönetim sistemi ile kurulmuş olup, çalışmalarını bu çerçevede yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 İLE

• Laboratuvarda çalışan personelin nitelikleri
• Tüm ölçüm ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonu
• Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz
raporu sunulması
• İzlenebilirlik
• Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi
• Doğru raporlama ve kayıt sistemi
• Müşteri istek ve şikayetlerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi
gibi birçok konu takip edilerek kaliteli, doğru, hızlı ve gizlilik esasları çerçevesinde
hizmet verilmektedir.