Araştırma

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

Bölümümüz lisans programı, genetik bilimini biyomühendislik metodları ile birleştiren özgün görüşü ile öğrencilere akademik ve iş hayatı için yeni nesil becerileri ve ürün odaklı yaratıcılığı kazandırmayı hedeflemektedir. Yan dal ve çift anadal seçenekleri ile geniş eğitim vizyonu sunulmaktadır. Exchange ve Erasmus öğrenci değişim programlarıyla anlaşmalı yurt dışı bölümlerde yapacakları çalışmalarla, farklı bakış açısı ve yeni tecrübeler elde etme imkanları sunulmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik programında deneyimli ve alanlarında uzman yedi profesör, üç doçent ve altı yardımcı doçent görev yapmaktadır. Ayrıca bölümüzde eğitim, araştırma ve analiz servislerinde görev alan elliden fazla araştırmacı ve uzman teknik eleman bulunmaktadır. Programın bünyesinde beş öğrenci laboratuvarı, yirmi araştırma laboratuvarı ve elliden fazla analiz laboratuvarı yer almaktadır. Bunların yanısıra, bitki doku kültürü ile bitkisel üretim, bitki biyoteknolojisi ve enzim Ar-Ge çalışmalarının ve pilot üretim tesisinin yer aldığı 2250 m2 alana sahip bir yeni bir ek bölüm binamız bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hayat boyu öğrenme, sorgulayıcı-yaratıcı birey, ürün odaklı araştırma, çok yönlü eğitim, eşsiz araştırma altyapısı, yeni nesil teknoloji, patent, üretkenlik.