Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

AMAÇ VE HEDEFLER

Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik, Nanobiyoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler, Kök Hücre Teknolojileri gibi oldukça güncel konularda eğiterek akademi, sanayi, klinik tıp, adli tıp gibi çeşitli alanlarda çözüm üretebilen ve ülkeye ulusal veya uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyleri topluma kazandırmak hedefimizdir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
01. Matematik, fen ve biyomühendislik alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
02. Genetik ve Biyomühendislik konularındaki mühendislik problemlerini saptar, tanımlar ve en güncel teknik ve araçları kullanarak çözüm önerisi sunar.
03. Genetik ve biyomühendislik konularında uygulama becerisine sahip olup, bağımsız olarak  deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz edip ve yorumlar.
04. İstenen gereksinimleri/ürünleri  karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci modern teknikler ile tasarlar.
05. Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışır ve sorumluluk alarak karar almada belirleyicidir.
06. Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olarak yeni, özgün ve yaratıcı öneri ve proje üretebilir.
07. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık yaratır.
08. Etkin iletişim kurabilme ve kendini ulusal ve uluslararası sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisine sahiptir.
09. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
10. Biyomühendislik, genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisine sahiptir.