Lisans Ders Programı

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ (2018 GÜZ)
  BİRİNCİ YARIYIL T U L Y A       İKİNCİ YARIYIL T U L Y A
111 Biyoloji I 2 1 3 4 8 GBE 102 Biyoloji II 3 0 0 3 3
131 Kalkülüs I 3 2 0 4 6 MATH 132 Kalkülüs II 3 2 0 4 6
131 Akademik İngilizce I 2 2 0 3 4 AFE 132 Akademik İngilizce II 2 2 0 3 4
101 Fizik I 3 0 2 4 6 PHYS 102 Fizik II 3 0 2 4 6
111 Genel Kimya I 2 2 0 3 6 CHEM 112 Kimya II 2 2 0 3 6
    CHEM 113 Genel Kimya Lab 1 0 2 2 5
18 30 19 30
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL T U L Y A       DÖRDÜNCÜ YARIYIL T U L Y A
203 Mikrobiyoloji 2 1 3 4 7 GBE 212 Klasik ve Moleküler Genetik 2 2 0 3 6
205 Hücre Biyolojisi 2 1 3 4 6 GBE 216 Klasik ve Moleküler Genetik Lab 0 1 3 2 5
205 Organik Kimyaya Giriş ve Biyomakromoleküller 2 2 0 3 6 CHEM 215 Analitik Kimya 3 0 2 4 6
222 Biyometri: Biyomühendislik Uygulamaları için Nümerik ve İstatiksel Yöntemler 2 2 0 3 6 ECON 294 Ekonomi 3 0 0 3 4
117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş 2 0 2 3 5 MATH 241 Diferansiyel Denklemler 3 2 0 4 6
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
17 30 18 30
  BEŞİNCİ YARIYIL T U L Y A       ALTINCI YARIYIL T U L Y A
301 Biyokimya I 2 1 3 4 7 GBE 302 Biyokimya II 2 1 3 4 9
321 Biyotermodinamik 2 2 0 3 6 GBE 326 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik I:   İlkeler 2 0 2 3 6
341 Gen Mühendisliği Teknikleri I 2 2 0 3 5 GBE 342 Gen Mühendisliği Teknikleri II 2 1 3 4 8
361 Biyotransport Olayları 2 2 0 3 5 GBE XX1 Kısıtlı Seçmeli I 3 0 0 3 5
201 Türk Dili I 2 0 0 2 2 TKL 202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
XX1 Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5
18 30 16 30
  YEDİNCİ YARIYIL T U L Y A       SEKİZİNCİ YARIYIL T U L Y A
403 Moleküler Biyoloji I 3 0 0 3 6 GBE 404 Moleküler Biyoloji II 2 1 3 4 5
415 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik II: Tasarım ve Uygulamalar 2 2 0 3 6 GBE 492 Mühendislik Projesi 1 0 4 3 8
XX2 Kısıtlı Seçmeli II 3 0 0 3 5 GBE XX3 Kısıtlı Seçmeli III 3 0 0 3 5
451 Biyoproses Mühendisliği Teknikleri 3 0 0 3 6 GBE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV 3 0 0 3 5
301 Mühendislik Yönetimi 3 0 0 3 4 HTR 302 Atatürk İlkeleri & İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
301 Atatürk İlkeleri & İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 FE XX2 Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5
400 Yaz Stajı 0 2 0 0 1    
    17 30 18 30
Mezuniyet için Minimum Gerekenler Kredi 141
AKTS 240
Ders Sayısı 45
Yaz Stajı Sayısı                                                             1