Lisans Ders Programı

For PDF file: GBE-Guz2018

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
(2018 GÜZ DERS PROGRAMI – FALL COURSE SCHEDULE)
S1 GBE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
PHYS101.Tek CHEM111.Tek MATH131.Tek PHYS101.Çift MATH131.Çift CHEM111.Çift AFE131.Tek
2 10:00
10:50
PHYS101.Tek CHEM111.Tek MATH131.Tek PHYS101.Çift MATH131.Çift CHEM111.Çift AFE131.Tek
3 11:00
11:50
PHYS101.Çift MATH131.Çift CHEM111.Çift PHYS101.Tek CHEM111.Tek MATH131.Tek AFE131.Çift
4 12:00
12:50
MATH131.Çift CHEM111.Çift GBE 111 L CHEM111.Tek MATH131.Tek AFE131.Çift
5 13:00
13:50
GBE 111 L GBE 111
6 14:00
14:50
GBE 111 AFE131.Tek GBE 111 L
7 15:00
15:50
GBE 111 AFE131.Tek
8 16:00
16:50
PHYS101.L.Çift AFE131.Çift PHYS101.L.Tek MATH131.PS EXAM
9 17:00
17:50
PHYS101.L.Çift AFE131.Çift PHYS101.L.Tek MATH131.PS EXAM

 

S2   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
PHYS102.Tek MATH132.Tek
CHEM112.Çift
PHYS102.Çift
CHEM113.L.1
CHEM112.Tek
MATH132.Çift
AFE132.Tek
2 10:00
10:50
PHYS102.Tek MATH132.Tek
CHEM112.Çift
PHYS102.Çift
CHEM113.L.1
CHEM112.Tek
MATH132.Çift
AFE132.Tek
3 11:00
11:50
PHYS102.Çift
PHYS102.L.Tek
CHEM112.Tek
MATH132:Çift
PHYS102.Tek
CHEM113.L.2
MATH132.Tek
CHEM112.Çift
AFE132.Çift
4 12:00
12:50
PHYS102.L.Tek CHEM112.Tek
MATH132.Çift
CHEM113.L.2 MATH132.Tek
CHEM112.Çift
AFE132.Çift
5 13:00
13:50
CHEM113.1,2,3
6 14:00
14:50
PHYS102.L.Çift AFE132.Tek CHEM113.3
7 15:00
15:50
PHYS102.L.Çift AFE132.Tek CHEM113.3
8 16:00
16:50
AFE132.Çift MATH132.PS  EXAM
9 17:00
17:50
AFE132.Çift CHEM13-EXAM MATH132.PS EXAM
S3   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
GBE 203 CHEM 205.1 GBE 203 L CHEM 205.2 CHEM205.1
PS
2 10:00
10:50
GBE 203 CHEM 205.1 GBE 203 L CHEM 205.2 CHEM 205.1 PS
3 11:00
11:50
GBE 222 GBE 203 L CHEM 205.2 PS
4 12:00
12:50
GBE 222 GBE 205 L CHEM 205.2 PS
5 13:00
13:50
GBE 203 GBE 205 GBE 205 L
6 14:00
14:50
ES117.5,6 GBE 205 ES117.L.5 GBE 205 L
7 15:00
15:50
ES117.5,6 GBE 205 ES117.L.5
8 16:00
16:50
ES117.L.6 GBE 222  EXAM
9 17:00
17:50
ES117.L.6  GBE 222 PS  EXAM
S4   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
1 09:00
09:50
MATH241.Tek HUM103.Tek
GBE 216  L
MATH241.Çift CHEM 215
2 10:00
10:50
MATH241.Tek HUM103.Tek
GBE 216  L
 MATH241.Çift CHEM 215
3 11:00
11:50
MATH241.Çift  GBE 216  L  MATH241.Tek GBE 212 PS
4 12:00
12:50
GBE 216  L  GBE 212 PS
5 13:00
13:50
ECON294.1 CHEM 215 ECON294.2
6 14:00
14:50
GBE 212 ECON294.2 ECON294.1
7 15:00
15:50
GBE 212 ECON294.2 ECON294.1
8 16:00
16:50
CHEM 215 L HUM103.Çift MATH241. PS  EXAM
9 17:00
17:50
CHEM 215 L HUM103.Çift MATH241.PS  EXAM
S5   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
GBE 361 GBE 321 GBE 361 PS
2 10:00
10:50
GBE 301 L GBE 361 GBE321 GBE 361 PS
3 11:00
11:50
GBE 301 L GBE 341 GBE 341 PS GBE 301
4 12:00
12:50
GBE 301 L GBE 341 GBE 341 PS GBE301
5 13:00
13:50
6 14:00
14:50
GBE 321 PS
7 15:00
15:50
GBE321 PS
8 16:00
16:50
GBE 301 PS
9 17:00
17:50

TKL 201 (Her gün 14-16 ve 16-18 arası)

S6   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
GBE 302 L
2 10:00
10:50
GBE 302 L
3 11:00
11:50
GBE 326 GBE 302 L
4 12:00
12:50
GBE 326
5 13:00
13:50
GBE 326 L GBE 302 PS GBE 342 PS
6 14:00
14:50
GBE 326 L GBE 342
7 15:00
15:50
GBE 342 GBE 342 L
8 16:00
16:50
GBE 302 TKL202 GBE 342 L
9 17:00
17:50
GBE 302 TKL202 GBE 342 L
S7   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
GBE 403 GBE 451.1
2 10:00
10:50
GBE 403 GBE 451.1
3 11:00
11:50
ES301.1
GBE 415
 ES301.3  ES301.3
4 12:00
12:50
ES301.1
GBE 415
 ES301.3
5 13:00
13:50
 ES301.1 ES301.2
GBE 451.2
6 14:00
14:50
ES301.2
GBE 451.2
7 15:00
15:50
ES301.2
GBE 451.2
8 16:00
16:50
GBE 415 GBE 403 GBE 451.1
9 17:00
17:50
GBE 415

HTR 301  (Pazartesi ve Cuma 14-16 ve 16-18 arası)

S8   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 09:00
09:50
GBE 404 GBE 414
2 10:00
10:50
GBE 404 GBE 414
3 11:00
11:50
GBE 357
4 12:00
12:50
GBE 357
5 13:00
13:50
GBE 373 GBE 414 GBE 404 PS
6 14:00
14:50
HTR302 GBE 373 GBE 376
7 15:00
15:50
HTR302 GBE 373
GBE 404 L
GBE 376
8 16:00
16:50
GBE 404 L
9 17:00
17:50
GBE 357 GBE 404 L GBE 376

HTR 302 ve TKL 202  (Sadece mezun durumundaki öğrenciler için)

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ (2018 GÜZ)
  BİRİNCİ YARIYIL T U L Y A       İKİNCİ YARIYIL T U L Y A
111 Biyoloji I 2 1 3 4 8 GBE 102 Biyoloji II 3 0 0 3 3
131 Kalkülüs I 3 2 0 4 6 MATH 132 Kalkülüs II 3 2 0 4 6
131 Akademik İngilizce I 2 2 0 3 4 AFE 132 Akademik İngilizce II 2 2 0 3 4
101 Fizik I 3 0 2 4 6 PHYS 102 Fizik II 3 0 2 4 6
111 Genel Kimya I 2 2 0 3 6 CHEM 112 Kimya II 2 2 0 3 6
    CHEM 113 Genel Kimya Lab 1 0 2 2 5
18 30 19 30
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL T U L Y A       DÖRDÜNCÜ YARIYIL T U L Y A
203 Mikrobiyoloji 2 1 3 4 7 GBE 212 Klasik ve Moleküler Genetik 2 2 0 3 6
205 Hücre Biyolojisi 2 1 3 4 6 GBE 216 Klasik ve Moleküler Genetik Lab 0 1 3 2 5
205 Organik Kimyaya Giriş ve Biyomakromoleküller 2 2 0 3 6 CHEM 215 Analitik Kimya 3 0 2 4 6
222 Biyometri: Biyomühendislik Uygulamaları için Nümerik ve İstatiksel Yöntemler 2 2 0 3 6 ECON 294 Ekonomi 3 0 0 3 4
117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş 2 0 2 3 5 MATH 241 Diferansiyel Denklemler 3 2 0 4 6
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
17 30 18 30
  BEŞİNCİ YARIYIL T U L Y A       ALTINCI YARIYIL T U L Y A
301 Biyokimya I 2 1 3 4 7 GBE 302 Biyokimya II 2 1 3 4 9
321 Biyotermodinamik 2 2 0 3 6 GBE 326 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik I:   İlkeler 2 0 2 3 6
341 Gen Mühendisliği Teknikleri I 2 2 0 3 5 GBE 342 Gen Mühendisliği Teknikleri II 2 1 3 4 8
361 Biyotransport Olayları 2 2 0 3 5 GBE XX1 Kısıtlı Seçmeli I 3 0 0 3 5
201 Türk Dili I 2 0 0 2 2 TKL 202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
XX1 Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5
18 30 16 30
  YEDİNCİ YARIYIL T U L Y A       SEKİZİNCİ YARIYIL T U L Y A
403 Moleküler Biyoloji I 3 0 0 3 6 GBE 404 Moleküler Biyoloji II 2 1 3 4 5
415 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik II: Tasarım ve Uygulamalar 2 2 0 3 6 GBE 492 Mühendislik Projesi 1 0 4 3 8
XX2 Kısıtlı Seçmeli II 3 0 0 3 5 GBE XX3 Kısıtlı Seçmeli III 3 0 0 3 5
451 Biyoproses Mühendisliği Teknikleri 3 0 0 3 6 GBE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV 3 0 0 3 5
301 Mühendislik Yönetimi 3 0 0 3 4 HTR 302 Atatürk İlkeleri & İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
301 Atatürk İlkeleri & İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 FE XX2 Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5
400 Yaz Stajı 0 2 0 0 1    
    17 30 18 30
Mezuniyet için Minimum Gerekenler Kredi 141
AKTS 240
Ders Sayısı 45
Yaz Stajı Sayısı                                                             1