Bitirme Projesi

GBE 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Projede yapılan çalışmalar bu derse kayıt oldukları dönemin sonunda bir rapor haline getirilmeli ve poster olarak sunulmalıdır. Bitirme projesini sadece son sınıf öğrencileri alabilir.

Projenin Teslimi

Son raporun bez ciltli iki kopyası hazırlnamalıdır. Projenin başarılı sayılabilmesi için kopyalar danışmana imzalatıldıktan sonra rapor dosyalarını içeren iki CD ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Poster

Öğrencilerin sunum gününe kadar projeyi özetleyen bir poster hazırlamaları ve elektronik halini danışmana sunum sonunda göstermeleri gerekmektedir. Öğrenciler posterlerini yüksekliği 72cm ve genişliği 48cm olacak şekilde bastırıp tezleriyle birlikte teslim etmelidir.