Akademik

Genetik ve Biyomühendislik programında deneyimli ve alanlarında uzman yedi profesör, üç doçent ve altı yardımcı doçent görev yapmaktadır. Ayrıca bölümüzde eğitim, araştırma ve analiz servislerinde görev alan elliden fazla araştırmacı ve uzman teknik eleman bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fikrettin Şahin
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Gamze Torun Köse, Prof. Dr. Mustafa Çulha
İsim Akademik Ünv. Geçmişi
Prof. Dr. Fikrettin Şahin Ph.D. : Ohio State Üniversitesi, M.Sc. : Ohio State Üniversitesi, B.Sc. : Atatürk Üniversitesi, A. F. : Kök hücre teknolojileri; moleküler ve uygulamalı mikrobiyoloji; agrobiyoteknoloji.
Prof. Dr. Mustafa Çulha Ph.D. : Tennessee-Knoxville Üniversitesi, M.Sc. : Wake Forest Üniversitesi, B.Sc. : Çukurova Üniversitesi, A. F. : Nanobiyoteknoloji; doğadan esinlenmiş nanobiyosensörler ve biyomalzemelerin geliştirilmesi; tek hücre analizi.
Prof. Dr. Gamze Torun Köse Ph.D. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, M.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A. F. : Kemik ve kıkırdak dokusu mühendisliği; sinir ve kalp dokusu mühendisliği; kök hücre teknolojisi; biyomateryaller; ilaç salım sistemleri.
Prof. Dr. Metin Turan Ph.D. : Atatürk Üniversitesi, M.Sc. : Atatürk Üniversitesi, B.Sc. : Atatürk Üniversitesi, A. F. : Agrobiyoteknoloji; biyogübre ve fertilizasyon; bitki biyokimyası; bitki stres metabilizması; remediasyon teknikleri.
Prof. Dr. Dilek Telci Ph.D. : Nottingham Trent Üniversitesi, M.Sc. : Brunel Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A.F. : Yara iyileşmesi; hücre yapışması ve kanser metastazı moleküler mekanizması; fibroz ve hücre sinyalleşmesi.
Doç. Dr. Ali Özhan Aytekin D.Eng. : Kumamoto Üniversitesi, M.Sc. : Ege Üniversitesi, B.Sc. : Ege Üniversitesi, A. F. : Biyoproses mühendisliği; biyopolimer teknolojisi; ayırma ve saflaştırma işlemleri; enzim üretimi ve uygulamaları.
Doç. Dr. Fatih Kocabaş Ph.D. : UT Southwestern Medical Center, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A. F. : Rejeneratif biyoloji; kalp ve hematopoietik kök hücreler; kardiyak rejenerasyon; kardiyojenik ve hematopoietik küçük molekül ilaçlar; hücre metabolizması; ilaç taraması; uyarılmış pluripotent kök hücre teknolojisi.
Dr. Öğr. Üyesi Andrew Harvey Ph.D. : Adelaide University, M.Sc. : La Trobe University, B.Sc. : La Trobe University, A.F. : Bitki biyoteknolojisi; bitki hücre duvarı biyokimyası; karbonhidrat modifikasyonu.
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Nikerel Ph.D. : Delft Teknoloji Üniversitesi, M.Sc. : Boğaziçi Üniversitesi, B.Sc. : Boğaziçi Üniversitesi, A.F: Sistem biyolojisi ve biyoenformatik; endüstriyel biyoteknoloji; biyoproses optimizasyonu; biyoistatistik ve model tabanlı deney tasarımı; ileri performanslı organizmaların tasarlanması ve uygulanması.
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir Ph.D. : Sabancı Üniversitesi, M.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A. F. : Bitki biyolojisi; bitki genetigi ve biyoteknoloji (bitki doku kültürü ve transgenik teknoloji); fonksiyonel genomik; bitki metabolizması; tahıllarda iyileştirme; abiyotik ve biyotik stres direnci.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen Ph.D. : Pennsylvania State Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A. F. : Kanser ve metabolik hastalıklar; mitokondriyal proteomiks; protein yazılımı sonrası modifikasyonlarının kütle spektrometrisi ile çalışılması.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan
Prof. Dr. Mustafa Özilgen Ph.D. : Kaliforniya Üniversitesi, M.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A.F. : Kimya mühendisliğinin temel prensiplerinin biyolojik sistemlerde ve gıda endüstrisinde uygulanması; biyotermodinamik yöntemlerle nöron ve kaslarda yaşlanma mekanizmalarının araştırılması; endüstriyel süreçlerde enerji verimliliğinin arttırılması ve çevresel kirliliğin azaltılması.
Doç. Dr. Ömer Faruk Bayrak Ph.D. : Selçuk Üniversitesi, M.Sc. : Atatürk Üniversitesi, B.Sc. : Atatürk Üniversitesi, A.F. : Kanser kök hücre izolasyonu ve karakterizasyonu; miRNA, kordomanın moleküler biyolojisi; lateral ve paraksiyal mezoderm oluşumu.
Prof. Dr. Yeşim Ekinci Ph.D. : Clemson Üniversitesi, M.Sc. : Clemson Üniversitesi, B.Sc. : Ankara Üniversitesi, A.F. : Gıda mikrobiyolojisi; gıda biyoteknolojisi; fitokimyasalaların bağırsak florası ile etkileşimi; bakterilerden antimikrobiyel maddelerin üretim optimizasyonu, saflaştırılması ve çalışma mekanızmasının belirlenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın Ph.D. : Maryland Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, A. F. : Enkapsülasyon teknolojisi; biyopolimerler; reoloji, tekstür analizi.
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güçlü Üstündağ Ph.D. : Alberta Üniversitesi, M.Sc. : Reading Üniversitesi, B.Sc. : Orta Doğu Teknik Üniversitesi A. F. : Gıda mühendisliği; gıda ve biyoürünlerin işlenmesi; sürdürülebilir ekstraksiyon teknolojileri (subkritik su ve süperkritik karbon dioksit teknolojileri); zirai ve gıda atıklarından biyoaktif, biyobazlı ürünler geliştirilmesi.
Dr. Burcu Kasapoglu Ph.D. : Georg-August Üniversitesi, M.Sc. : Georg-August Üniversitesi, B.Sc: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Dr. Mümin Dizman Ph.D. : Sakarya Üniversitesi, M.Sc. : İstanbul Teknik Üniversitesi, B.Sc. : Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
Dr. Nezaket Türkel Sesli Ph.D. : Melbourne Üniversitesi, B.Sc. : Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Şaban Kalay Ph.D. : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), M.Sc. : GYTE, B.Sc. : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, U. A. : Nanobiyoteknoloji.
Binnur Kıratlı M.Sc. : GYTE, B.Sc. : Ege Üniversitesi,  U. A. : Çevre mühendisliği ve kök hücre biyolojisi; kütle spektrometrisi ile proteomik analiz; biyosidal ve görüntüleme analizleri.
İsmail Demir B.Sc. : Çukurova Üniversitesi, U. A. : Mikrobiyoloji; mikrobiyal analiz sistemleri; biyosidal testler.
Yusuf Kaya M.Sc. : GYTE, B.Sc.: Atatürk Üniversitesi, U. A. : Çevre mühendisliği; biyosidal raporlandırma ve ruhsatlandırma .
Sadık Kalaycı B.Sc.: Atatürk Üniversitesi  U. A. : Biyoloji, mikrobiyoloji, viroloji; biyosidal testler.
Ayla Burçin Keskin B.Sc.: Ege Üniversitesi U. A. : Kök hücre biyolojisi.
Şahin Yılmaz B.Sc.: Marmara Üniversitesi  U. A. : Inductively Coupled Plasma (ICP) – kütle spektrometrisi ile elemental analizler.
Gökçe Kaya B.Sc.: Trakya Üniversitesi, U. A. : Kimya-Analitik testler.
Eyüp Yıldız B.Sc.: Kocaeli Üniversitesi, U. A. : Reaktör ve fermantör teknolojileri.
Okan Demir B.Sc.: Trakya Üniversitesi, U. A. : Antimikrobial materyal geliştirme ve formülasyonlar; bitki sterilizasyonuna yönelik formülasyon uygulamaları; biyolojik gübre üretimi ve uygulamalar.
Pınar Lök B.Sc.: Ankara Üniversitesi, U. A. : Tarımsal mikrobiyoloji.
Serap Kaya B.Sc. : Anadolu Üniversitesi, U.A. : Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve gen transfer teknolojisi, bitki genetiği ve biyoteknolojisi, bitki doku kültürü ve ıslah çalışmaları, laboratuvar kurulumu ve akreditasyon çalışmaları.
Oktay Akyürek B.Sc. : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, U.A. : Sera teknikleri
Zeynep Işık Karakaş Ph.D. adaylığı: Hohenheim Üniversitesi, M.Sc. ve B.Sc.:Sabancı Üniversitesi, U.A. : Bitki genetiği ve fizyolojisi, bitki doku kültürü çalışmaları
Murat Özpolat B.Sc. : Atatürk Üniversitesi, U.A. : Biyosidal ürünler, tohum kalite kontrol, ICP-OES, ICP-MS ve akış sitometri analizleri
Hande Duru B.Sc. : Boğaziçi Üniversitesi, U.A. : Biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri ve SEM (Scanning Electron Microscopy) analizleri