Mezun Profili

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş: Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal v.b.), klinik ve genetik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında iş bulabilmektedirler. Piyasada genetik klinikler, tüp bebek merkezleri ve uluslararası biyoteknoloji ve biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde gen mühendislerine ve biyomühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı ve Doktora eğitimi vermektedir.

 

Deniz Camlikaya (Abdi Ibrahim) Video

 

dilekturan