Eğitim Hedeflerimiz

AMAÇ VE HEDEFLER

Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik, Nanobiyoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler, Kök Hücre Teknolojileri gibi oldukça güncel konularda eğiterek akademi, sanayi, klinik tıp, adli tıp gibi çeşitli alanlarda çözüm üretebilen ve ülkeye ulusal veya uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyleri topluma kazandırmak hedefimizdir.