Aday Öğrenci Tanıtım / Prospective Students

Yeditepe Üniversitesi-Genetik ve Biyomühendislik

Genetik bilimini ve biyomühendislik uygulamalarını birleştiren özgün görüşü ile Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Öğrencilerimize lisans ders programında yer alan gen, protein, doku mühendisliği ve temel biyomühendislik eğitimi ile moleküler biyoloji ve genetik, biyoenformatik, protein kimyası ve protein mühendisliği, kök hücre teknolojileri, nanobiyoteknoloji, doku mühendisliği, biyomalzemeler ve sistem biyolojisi gibi alanlarda yeterlilik kazandırarak; akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal v.b.), klinik tıp ve tanı merkezleri, kamu kuruluşları ile ulusal/uluslararası araştırma merkezleri, kök hücre ve gen terapi merkezleri ve laboratuvarlarında çalışarak çözüm üretebilen ve ülkeye uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyler olarak yönlendirmekteyiz.

Genetik ve biyomühendislik programı bünyesinde, beş öğrenci laboratuvarı, ellibeş araştırma laboratuvarı ve elli servis analiz laboratuvarı yer alıyor. Bu laboratuvarların arasında moleküler tanı laboratuvarı, bitki biyoteknoloji laboratuvarı, nanobiyoteknoloji laboratuvarı, immunoloji laboratuvarı, doku mühendisliği laboratuvarı, sinirbilimleri laboratuvarı, proteomiks ve kütle spektrometrisi laboratuvarı, fermentasyon ve biyoproses laboratuvarı, mikrobiyal genetik laboratuvarı, fonksiyonel genetik laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı, rejeneratif biyoloji laboratuvarı, enstrümental analiz laboratuvarı, görüntüleme laboratuvarı, biyoenformatik ve sistem biyolojisi laboratuvarı, anaerobik laboratuvarı ve moleküler hücre biyolojisi laboratuvarları mevcuttur.gbe icons

Bölüm Tanıtım Video

Mezun Deniz Çamlıkaya (Abdi Ibrahim) Video

Ayrica Gelecegini Bizimle Planla!

fbeen

Genetics and Bioengineering Department

 Genetics and bioengineering undergraduate programme with a unique combined vision of genetics and bioengineering applications aims to raise Gene Engineers and Bioengineers who have fundamental and technical knowledge of genetics, bioengineering, and biotechnology, who provide novel and innovative solutions, who acquires leadership role in domestic and abroad academia, industry, and government agencies as leading individuals in application, and who are aware of ethical and professional responsibilities.

Genetics and bioengineering programme guides the students to become spirited leader so as to provide resolutions and competitiveness in international platforms in academia, industry (pharmaceutical, agriculture, food, biomedical etc.), clinical medicine and diagnose centers, governmental institutions and national/international research centers, stem cell and gene therapy centers and laboratories by educating them with gene, protein, tissue engineering, and bioengineering knowledge provided as a part of departmental curriculum and donating them with proficiency in fields like molecular biology and genetics, bioinformatics, protein chemistry and protein engineering, stem cell technologies, nanobiotechnology, tissue engineering, biomaterials, and systems biology.

As a part of genetics and bioengineering programme, there are five student laboratories, fiftyfive research laboratories, and fifty service analysis laboratories. These are mainly molecular diagnostic lab, plant biotechnology lab, nanobiotechnology lab, immunology lab, tissue engineering lab, neurosciences lab, proteomics and mass spectrometry lab, fermentation and bioprocess lab, microbial genetics lab, functional genetics lab, tissue culture lab, regenerative biology lab, instrumental analysis lab, imaging lab, bioinformatics and systems biology lab, anaerobic lab and molecular cell biology lab.

To see the curriculum, click here

Departmental Promotional Video

Alumni Deniz Camlikaya (Abdi Ibrahim) Video

See also: International Office @ Yeditepe University

muhendislik_fakultesi_genetik